Munka- és tűzvédelem, oktatás

Miért kell ezzel foglalkozni?

Mind munkavédelem terén, mind pedig tűzvédelem kapcsán az élet és vagyon védelem biztosítása az elsődleges cél. Természetesen a vagyon védelem biztosítása nem veszélyeztetheti az emberi életet. Ahhoz, hogy biztonságban lehessünk a munkahelyünkön, a munkáltatónak biztosítania kell azokat a feltételeket, melyeket a jogszabály előír és megkövetel.

Ennek érdekében alaposan kidolgozott folyamatokra és megelőző intézkedésekre, szabályzatok kidolgozására van szükség, amit a dolgozókkal meg kell ismertetni és be kell tartatni. Ezeknek a megvalósulását rendszeresen ellenőrizni kell.

Mi történik, ha nem szeretne ezzel foglalkozni a vállalkozó?

Nos, több eset is előfordulhat. Munkabaleset vagy üzemi baleset esetén a hatóság vizsgálatot tart, és bizony, ha ez az Ön vállalkozásában egy elhanyagolt terület, akkor bírságra lehet számítani. A baleset egészségkárosodással is járhat, ami anyagilag szintén nem az Ön malmára fogja hajtani a vizet. Tűz esetén, ha a dolgozó azonnal beavatkozik a tűz keletkezésekor, akkor nagy eséllyel minimális anyagi kár keletkezik a munkahelyen. Ha a dolgozó inkább a saját irháját menti a tűz oltása helyett, akkor bizony a tűz gyorsan felemészt mindent, az anyagi kár borítékolható. A Tűzoltóság vizsgálatot rendel el és bizony sok csontváz kieshet a szekrényből, aminek szintén ára lesz.

Hogyan történik a szabályzatok kidolgozása, elkészítése?

Megbeszéljük, átnézzük, egyeztetjük a helyszínen a munkafolyamatokat, munkaszakaszokat, valamint azok időtartamait. Megvizsgáljuk a munkahely sajátosságait, valamint az egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Egyeztetjük a teendőket, feladatokat.

Tűzvédelem

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabály kimondja, hogy a tűzoltásvezető bevonhat magánszemélyeket tűzoltási és mentési feladatokba. Ennek kapcsán a magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket, hisz ennek hiányában korlátozottan vonhatók be egy esetleges tűz keletkezésekor.

A munkáltatóknak is van kötelességük a tűzvédelmet illetően. Ha bármilyen vendéglátóipari egységet üzemeltet, melynek befogadóképessége 50 főnél nagyobb pl. étterem, bisztró, kávézó, vagy ha üzemet működtet, amiben legalább 5 fő munkavállalót alkalmaz: – akkor segítségére lehetek az alábbiakban:

– tűzvédelmi szabályzat és dokumentáció készítése

– tűzriadó terv, tűzriadó gyakorlat bejelentése a Hatóság felé és a tűzriadó gyakorlat végrehajtása, jegyzőkönyv készítése

– tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megtartása

– munkavédelmi kockázatelemzés

– munkavédelmi balesetek megelőzését szolgáló tervezet készítése

– munkavédelmi szolgáltatás

 

Várom jelentkezését az alábbi e-mail címen: soosconsulting@gmail.com

Soós Zsuzsanna
népegészségügyi ellenőr, tűzvédelmi előadó